Certifikáty

Politika kvality

Vízia spoločnosti AXOL s.r.o.

Naším hlavným cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre obchodných partnerov v oblasti predaja značkových olejov a mazív v Slovenskej republike.

Na základe vízie spoločnosť AXOL s.r.o. vyhlasuje

POLITIKU KVALITY

  1. Efektívne dosahovať spokojnosť zamestnancov, motivovať ich k napĺňaniu cieľov spoločnosti vo vzťahu k spokojnosti zákazníkov.
  2. Zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov pre rozvoj organizácie, fungovanie efektívneho a účinného systému manažérstva kvality a zabezpečovanie spokojnosti zákazníka.
  3. Všetky činnosti vykonávať so zreteľom na budovanie korektných a vzájomne výhodných vzťahov medzi organizáciou a zainteresovanými stranami.
  4. Viesť efektívnu komunikáciu a spoluprácu s dodávateľmi a zákazníkmi a tým zlepšovať vzájomne výhodné dodávateľsko – odberateľské vzťahy.
  5. Udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.
  6. Uplatňovať odbornosť, zdvorilosť, solídnosť a korektnosť. Preferovať kvalitu, flexibilitu, ochotu, dodržiavanie termínov a objemov požiadaviek od zákazníkov.

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť