Prevodové oleje

VISKOZITA

Pre bežné označenie viskozitných vlastností prevodového oleja sa používa klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineere, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 3 zimné triedy (označené písmenom "W") a 3letná triedyy (označené číslom). Číslo je iba názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine. Odlišnosť čísla triedy SAE pri prevodových olejoch neznamená vyššiu alebo nižšiu viskozitu oproti olejom motorovým, tá môže byť aj totožná.

Zimné triedy*: 75W, 80W a 85W 
Letné triedy*: 90, 140 a 250
*) norma SAE J306A

Rovnako ako pri motorových olejoch, rozdeľujú sa prevodové oleje na jedno a viacstupňové (označené kombináciou zimnej a letnej triedy). Na rozdiel od motorových olejov niektorí výrobcovia prevodoviek požadujú výhradné používanie jednostupňových prevodových olejov.

VÝKONNOSTNÉ KATEGÓRIE

Pre označenie výkonnostnej kategórie prevodových olejov sa používa klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA).

Táto norma rozlišuje prevodové oleje podľa ich výkonnosti a možných oblastí použitia. Označenie triedy sa skladá z písmen "GL" (= Gear Lubricant) a čísla (1 až 6) udávajúceho výkonnostný stupeň.

V súčasnosti sú používané nasledujúce výkonnostné triedy API:

GL-1 neaditivované oleje pre manuálne radené prevodovky s nízkym plošným zaťažením a trecími rýchlosťami (nízke namáhanie)

GL-2 ako GL-1, ale väčšie namáhanie

GL-3 nízkoaditivované oleje pre stredne zaťažené manuálne prevodovky s kužeľovými kolesami

GL-4 vysokoaditivované oleje používané prednostne pre manuálne radené prevodovky a nápravy s hypoidnými prevodmi s malým presadením osi v osobných a úžitkových vozidlách

GL-5 oleje určené pre hypoidné prevody s veľkým presadením osi a pre najťažšie podmienky prevádzky s nárazmi a premenlivým zat'ažením

GL-6 oleje pre hypoidné prevodovky pracujúce v extrémnych podmienkach (zatial' používané veľmi zriedkavo)

Prevodové oleje sú vystavené inému druhu namáhania ako oleje motorové, preto obsahujú úplne iný druh prísad (napr.  tzv. vysokotlaké alebo EP prísady (EP = Exreme Pressure). Z tohto dôvodu nemožno použiť prevodový olej pre mazanie spaľovacieho motore. Naopak, v niektorých prípadoch možno použiť motorový olej na mazanie prevodov.

Okrem uvedených klasifikácií sa používajú tiež normy jednotlivých výrobcov prevodoviek (napr. ZF, MB, MAN)

Viskozitné stupne prevodových olejov podľa SAE J306A

stupeň SAEMax. teplota pre dynamickú viskozitu 150 Pa.s (°C)Kinematická viskozita pri 100°C
min (mm2s-1)max (mm2s-1)
75W-404,1
80W-266,8
85W-1210,6
90
13,524,0
140
24,041,0
250
41,0

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť