Manuálne prevodovky

Mobil

Mobil Gear Oil 75W-90

Automobilový olej pre veľmi zaťažené prevody. Aplikácie zahŕňajú prevody a nápravy úžitkových automobilov, autobusov, nákladných automobilov a poľnohospodárskych strojov.

Mobil Gearlube VS 200, 500, 600

Mobil Gearlube VS 200 - úplne syntetický olej pre zadné nápravy určený na použitie v hypoidných nápravách osobných automobilov a terénnych automobilov.

Mobil Gearlube VS 500 - úplne syntetický olej pre zadné nápravy určený na použitie v hypoidných nápravách so samovoskovým diferenciálom osobných a športových úžitkových automobilov.

Mobil Gearlube VS 600 - úplne syntetický olej pre zadné nápravy určený na použitie v hypoidných nápravách. Je špeciálne vyvinutý a schválený spoločnosťou BMW na použitie v klasických diferenciáloch(bez obmedzeného prekĺzavania).

Mobilfluid 125

Extra vysoko výkonná prevodová kvapalina na použitie v hydrodynamických prevodoch a hydraulických systémoch strojov. ISO VG 32

Mobilfluid 422

Vysoko výkonný viacúčelový olej pre prevody a hydraulické systémy traktorov a stavebných mechanizmov. Je vhodný pre systém mokrých bŕzd. ISO VG 83, API GL-4

Mobilfluid 424

Vysoko výkonný viacúčelový olej pre prevody a hydraulické systémy traktorov a stavebných mechanizmov. Je vhodný pre systém mokrých bŕzd. ISO VG 55, SAE 10W - 30, API GL-4, John Deere J20C

Mobilfluid 426

Extra výkonný viacúčelový olej pre prevody a hydraulické systémy traktorov.

Mobiltrans HD 10W, 30, 50

Extra vysokovýkonné oleje pre vysoko zaťažené prevody a prevodové mechanizmy,ktoré vyhovujú požiadavkám Caterpillar T0-4. Sú navrhnuté s cieľom optimalizovať výkon prevodov, rýchlostných skríň a pohonov zadných náprav.

Mobiltrans MBT 75W-90

Úplne syntetický olej pre manuálne prevodovky. Zabezpečuje dlhé intervaly výmeny oleja v automobiloch Mercedes Benz.

Mobiltrans SHC V 30

Úplne syntetický olej pre manuálne prevodovky s výbornou tekutosťou pri nízkych teplotách a oxidačnou stabilitou. Má veľmi dobrú viskozitno-teplotnú charakteristiku, nízku penivosť a poskytuje dobrú ochranu proti korózii.

Mobilube 1 SHC 75W-90

Mobilube 1 SHC 75W-90 je prevodový olej najvyššej kvality vyrobený zo syntetických základových olejov a najnovšej technológie systému prísad. Je určený na použitie v namáhaných mechanických prevodovkách a zadných nápravách, kde si prevádzkové podmienky vyžadujú prevodové mazivá s relatívne vysokou viskozitou a vynikajúcou záťažovou charakteristikou s veľkým rozsahom tepelných podmienok, kde sa môžu očakávať extrémne tlaky a nárazové zaťaženie. Mobilube 1 SHC 75W-90 má vyššiu tepelnú a oxidačnú stabilitu, vyšší index viskozity (VI), extrémne nízky bod tuhnutia a zlepšenú tekutosť pri nízkej teplote. Najmodernejšia technológia stojaca za Mobilube 1 SHC 75W-90 ponúka vynikajúce viskozitno-tepelné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre aplikácie širokom tepelnom rozsahu, optimalizovanú ochranu pred tepelnou degradáciou a oxidáciou, opotrebovaním a koróziou, strihovú stabilitu, schopnosť predĺženého intervalu údržby a zlepšenú úsporu paliva. Je vyrobený na báze syntetických základových olejov s prirodzene vysokým viskozitným indexom, ktoré aj pri vyšších teplotách vytvárajú hrubší mazací film ako minerálne oleje. Táto technológia takisto zabezpečuje efektívne mazanie, pretože olej zostáva tekutým aj pri mínusových teplotách. Mobilube 1 SHC 75W-90 spĺňa alebo prekračuje prevádzkové klasifikácie pre prevodové oleje API Service MT-1/GL-4/GL-5.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_1_SHC_75W-90.pdf | 65.556 kB

Mobilube C90, C140

Prevodové oleje pre výkonné prevody v ťažkej prevádzke, nápravy a pohony zadných kolies, u ktorých sa požaduje API GL-1. Určené pre ľahké a ťažné nákladné automobily, autobusy a dodávky v terénnych podmienkach vrátane stavebníctva, ťažby a poľnohospodárstva.

Mobilube GX 140

Mobilube GX 140 je vysokovýkonný viacúčelový prevodový olej pre veľké zaťaženie, ktoré je vyrobený zmiešaním vysokokvalitných základových olejov a optimálnej rovnováhy prísad. Toto mazivo je vyrobené pre vysokovýkonné prevody, nápravy a rozvody, kde sa požaduje ochrana proti opotrebovaniu a oderu.

Mobilube GX 80W-90

Viacúčelový prevodový oleje zabezpečujúci vynikajúcu ochranu vysokozaťažovaných hypoidných prevodov a ložísk osobných aj nákladných automobilov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_GX_80W-90.pdf | 59.486 kB

Mobilube GX-A 80W

Viacúčelový prevodový oleje zabezpečujúci vynikajúcu ochranu vysokozaťažovaných hypoidných prevodov a ložísk osobných aj nákladných automobilov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_GX_80W-90 (1).pdf | 59.486 kB

Mobilube HD 80W-90, 85W-140

Viacúčelové univerzálne prevodové oleje pre vysoký výkon a veľký tlak. Vyrábajú sa z upravených základných olejov, ktoré zabezpečujú dobrú stabilitu pri vysokej teplote a špičkovú účinnost' pri nízkych teplotách. Prísady proti oteru a treniu znižujú opotrebovanie, predieranie a straty spôsobené trením. Výrobky nepenia a sú zlúčiteľné s obvykle používanými materiálmi tesnenia a upchávok.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_HD_80W-90_85W-140.pdf | 61.559 kB

Mobilube HD-A 85W-90

Mobilube HD-A 85W-90 je vysoko výkonný prevodový olej vyrobený z kvalitných základových olejov a moderného komplexu aditív. Tento olej je navrhnutý pre prevodovky, nápravy a nápravové prevody, kde sa predpokladajú extrémne tlaky a rázové namáhanie a zaručuje vynikajúcu výkonnosť pri splnenie klasifikácie API GL-5. Moderné priemyselné zariadenia kladú vyššie výkonnostné nároky na oleje pre hnacie ústrojenstvo. Vyššie rýchlosti, vyšší točivý moment a väčšie zaťaženie vyžadujú výkonnejšie oleje na maximalizáciu životnosti zariadení a minimalizáciu prevádzkových nákladov. Dlhšie intervaly medzi výmenami kladú ďalšie požiadavky na prevodové oleje vyžadujúce účinné základové oleje spolu s vyváženým komplexom aditív. Prevodový olej Mobilube HD-A 85W-90 je navrhnutý tak, aby tieto požiadavky spĺňal.

Mobilube HD-N 80W-140

Mobilube HD-N 80W-140 je vysokovýkonný viacúčelový prevodový olej vyrobený z vysokovýkonných základových olejov a moderného systému prísad. Toto mazivo je určené na použitie v namáhaných nápravách a rozvodoch, kde je možné očakávať extrémne tlaky a nárazové zaťaženie. Vyznačuje sa vynikajúcou chemickou a tepelnou stabilitou pri veľkom zvýšení teploty oleja, dobrou výkonnosťou pri nízkych teplotách a preukázal dobrú ochranu proti hrdzaveniu v dôsledku pôsobenia vody a/alebo uskladnenia vo vlhkom prostredí. Moderné vysokovýkonné zariadenia kladú zvýšené výkonnostné požiadavky na pohonné a prevodové mazivá. Vyššie rýchlosti, vyššie krútiace momenty a vyššie zaťaženie si vyžadujú zdokonalené receptúry výroby olejov za účelom maximalizácie životnosti zariadení a optimalizácie prevádzkových nákladov. Prevodové mazivo Mobilube HD-N 80W-140 je vytvorené na to, aby splnilo tieto požiadavky.

Mobilube LS 85W-90

Mobilube LS 85W-90 je extra vysokovýkonné, automobilové prevodové mazivo formulované z vybraných základových olejov a výkonného systému prísad, špecificky určených pre diferenciály s obmedzeným prekĺzavaním. Tento ole je navrhnutý pre vysoko zaťažené diferenciály, nápravy a pohony zadných kolies vyžadujúce výkonový stupeň oleja API GL-5, kde sa očakávajú extrémne tlaky a nárazové zaťaženie. Použitie moderných súčastí osobných a nákladných automobilov vyžaduje aj vyššie výkonové charakteristiky mazív pre hnacie ústrojenstvo. Vyššie rýchlosti, vyšší krútiaci moment, vyššie zaťaženie a obmedzené prekĺzavanie vyžadujú zlepšené formulácie na predĺženie životnosti diferenciálov a optimalizáciu výkonu. Dlhšie servisné intervaly tiež zvyšujú požiadavky na prevodové oleje. Mobilube LS 85W-90 prevodový olej je navrhnutý tak, aby spĺňal tieto výzvy.

Mobilube S 80W-90

Mobilube S SAE 80W-90 je vysokovýkonný viacúčelový olej vyrobený z vysokorafinovaných parafinických základových olejov a kvalitných prísad, ktorý je určený pre mazanie mechanických prevodoviek, pohonov, ozubených prevodov a náprav vozidiel a terénnych strojov. Mobilube S je vhodný pre diferenciály zo zvýšeným trením a pre aplikácie, u ktorých je pri viskozitnej triede SAE 80W-90 vyžadované vysokotlaké mazivo API GL4 alebo GL5.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_S_80W-90.pdf | 74.75 kB

Mobilube SHC 75W-140

Mobilube SHC 75W-140 je syntetický olej pre hnací mechanizmus automobilov, koncipovaný tak, aby spĺňal najnáročnejšie výkonnostné požiadavky. Tento produkt je určený pre hnacie mechanizmy, ktoré vyžadujú prevodové oleje s relatívne vysokou viskozitou a vynikajúcim možným zaťažením, a kde sa očakávajú extrémne tlaky a rázové namáhanie. Mobilube SHC 75W-140 je vyrobený pomocou najmodernejšej technológie zo syntetických základových olejov a moderných aditív, ktoré poskytujú rad výhod oproti klasickým prevodovým olejom. Moderá technológia oleja Mobilube SHC 75W-140 ponúka vynikajúcu výkonnosť v aplikáciách so širokým teplotným rozsahom, optimalizovanú ochranu pred tepelnou degradáciou a oxidáciou, znížené opotrebovanie a koróziu, zlepšenú strihová stabilitu, schopnosť predĺženého intervalu údržby a vynikajúce využitie paliva. Tento produkt je vyrobený na báze jedinečných syntetických základových s prirodzene vysokým viskozitným indexom, ktoré aj pri vysokých teplotách vytvárajú hrubší mazací fim ako minerálne oleje. Táto technológia takisto zaisťuje efektívne mazanie a dobrú tekutosť pri teplotách pod bodom mrazu. Vynikajúca výkonnosť tohto produktu potvrdzuje aj jeho schválenie od výrobcu Scania STO 1:0. Spĺňa aj výkonnostnú klasifikáciu pre prevodový olej API GL-5 EP. Moderná technológia, vďaka inovačným konštrukciám hnacieho ústrojenstva, nesmierne zlepšila výkonnostné vlastnosti vysoko namáhaných cestných a terénnych zariadení z hľadiska zaťaženia, krútiaceho momentu, rýchlosti, ovládania a spoľahlivosti. Tieto nové konštrukcie výrazne zmenili a zvýšili požiadavky na mazivá za účelom poskytnutia vyššej výkonnosti, zvýšenej produktivity a znížených prevádzkových nákladov. Pre vysoko namáhané hnacie prevody musia byť vlastnosti, ako zníženie trenia, ochrana proti opotrebovaniu, tepelná a strihová stabilita, ochrana pred hrdzavením a koróziou a ochrana tesnení, optimálne vyvážené za účelom predĺženia životnosti prevodov a tesnení, plynulej prevádzky, úspory paliva a možnosti vysokého zaťaženia pri vysokom krútiacom momente pre široké spektrum aplikácii a prevádzkových podmienok. Mobilube SHC 75W-140 je vytvorený tak, aby poskytoval vysokú výkonnosť.

Mobilube SHC 75W-90

Úplne syntetický olej pre prevodovky a nápravy. Je určený pre automobily pracujúce v náročných prevádzkových podmienkach.

Mobilube SHC LS 75W-90

Plne syntetický vysokovýkonný viacstupňový prevodový olej, zabezpečujúci výkonnosť samovoľného diferenciálu a jeho ochranu, stály v strihovom namáhaní, rovnaký pri veľkom šmykovom namáhaní v hypoidných alebo iných automobilových prevodoch. Prevyšuje väčšinu najprísnejších požiadaviek pre zadné nápravy nákladných a osobných áut, pre ktoré je olej triedy SAE 90 špecifikovaný. Znižuje opotrebovanie a vznik trhlín pri vysokej rýchlosti, vysokom krútiacom momente a podmienkach vysokého výkonu závodných automobilov a silne zaťažovaných náprav nákladných áut.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Mobilube_SHC_LS_75W-90.pdf | 64.205 kB

Esso

ESSO GEAR OIL BV 75W-80

Viacrozsahový ľahkobežný prevodový olej výkonnostnej úrovne API GL 5.

PSA Service Oil

ENI

ENI Gear

Veľmi unikátny zo série prevodových olejov s EP (Extreme Pressure - extrémne tlaky) charakteristikami. Navrhnuté pre prevodovky motocyklov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Gear.pdf | 40.379 kB

ENI Gear SAE 5W-20

Exkluzívny prevodový olej pre 2-taktné motory. Charakteristický vynikajúcou ochranou proti opotrebovaniu a s maximálnou tekutosťou. Nie je korozívny a znižuje trenie a hlučnosť.

ENI Gear Synth

Využíva najnovšie technológie aditív pre extrémne tlaky k použitiu za ťažkých prevozných podmienok. Strihovo stabilné modifikátory viskozity zaisťujú vynikajúcu ochranu za vysokých teplôt a lepšiu odolnosť proti oxidácii a tím predlžujú životnosť súčiastok.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Gear_Synth.pdf | 43.205 kB

ENI Rotra FE

Ľahkobežný prevodový olej na syntetickej bázi s vysokotlakovými(EP) vlastnosťami pre motorové vozidlá.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_FE.pdf | 67.881 kB

ENI Rotra HLX, SAE 75W-90

Plne syntetický hypoidný olej pre vysoko zaťažené nápravy.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_HLX.pdf | 68.06 kB

ENI Rotra HLZ

Plne syntetický hyzpoidný prevodový olej pre ťažko zaťažené nápravy, pre nápravy BMV bez multidiskového alebo hydraulicky uzamykateľného diferenciálua pre extrémne zaťažené vozidlá.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_HLZ.pdf | 68.025 kB

ENI Rotra HY

Bežný prevodový olej pre synchronizované manuálne prevodovky.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_HY.pdf | 68.043 kB

ENI Rotra HY DB

Klasický prevodový olej pre synchronizované manuálne prevodovky, vyvážená formula, nejlepšia materiálová kompatibilita, najviac špecifikovaný.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_HY_DB.pdf | 67.754 kB

ENI Rotra HY DB Synth, SAE 75W-90

Plne syntetický viacúčelový olej šetriaci palivo pre manuálne prevodovky.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_HY_DB_Synth.pdf | 68.231 kB

ENI Rotra MP DB, SAE 85W-90

Olej pre hypoidné prevodovky, špeciálne pre motorové vozidlá a pracovné stroje firmy Daimler Benz.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_MP_DB.pdf | 68.035 kB

ENI Rotra MP, SAE 75W-80

Prevodový olej pre motorové vozidlá a pracovné stroje vyžadované hlavne francúzskymi výrobcami automobilov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_MP_75W-80.pdf | 44.723 kB

ENI Rotra MP, SAE 80W-90

Prevodový olej pre motorové vozidlá a pracovné stroje Daimler-Benz.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_MP_80W-90.pdf | 68.675 kB

ENI Rotra MP/S, SAE 85W-90

Špeciálny olej redukujúci hluk s efektom Limited Slip pre samosvorné diferenciály v nápravových častiach stroja. Oblasť použitia zahrňuje tiež nápravové časti stroj s diferenciálmi bez zámku. Preto môže byť použitý k štandardizácii použitia prevodových olejov typu GL-5.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_MP_S.pdf | 68.205 kB

ENI Rotra SX

Oderný plne syntetický nápravový pevodový olej so širokou oblasťou použitia, vyvážená formula šetriaca palivo, pre použitie u náprav, osvedčil sa v praxi.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_SX.pdf | 68.354 kB

ENI Rotra SX/S, SAE 75W-90

Moderný plne syntetický nápravový olej s LS aditívami pre nápravy v súlade s pokynmi výrobcu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_SX_S.pdf | 68.273 kB

ENI Rotra TruckGear S, SAE 75W-90

Plne syntetický viacúčelový olej šetriaci palivo pre nápravy a manuálne prevodovky užitkových a osobných vozidel, k racionalizácii skladovania oleja.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_Truckgear_S.pdf | 68.25 kB

ENI Rotra TruckGear, SAE 80W-90

Univerzálne použiteľný vysokovýkonný prevodový olej do manuálnych prevodov a náprav v osobných a úžitkových vozidlách.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Rotra_Truckgear.pdf | 68.393 kB

Autol Getriebeöl VSL 4, SAE 75W-85

Syntetický viacúčelový olej šetriaci palivo pre manuálne prevodovky úžitkových vozidel.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Autol_Getriebeöl_VSL_4.pdf | 40.781 kB

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť