Hydraulické oleje

Mobil

Flowrex 22, 32, 46

Hydraulické oleje s ochranou proti opotrebovaniu navrhnuté s cieľom splniť široký rozsah požiadaviek na mobilnú techniku pri stredne vysokom stupni zaťaženia. Vysoký viskozitný index prispieva k dobrým vlastnostiam pri nízkych aj vysokých teplotách.

Flowrex SHS 32, 46

Vysoko kvalitné strihovo stabilné hydraulické oleje s veľmi vysokým viskozitným indexom(>185) pre úžitkové automobily a stabilné priemyselné systémy.

Hydraulikol HLPD 32, 46, 68

Špeciálne hydraulické oleje bez zinočnatej prísady s obsahom detergentu a prísady zabezpečujúcej odolnosť voči opotrebeniu, s výbornou hydrolytickou stálosťou. Oleje splňujú požiadavky HLPD. Tieto hydraulické oleje sa môžu používať i v prítomnosti určitého množstva vody (max. 5 %). Pre špeciálne potreby v obrábacích strojoch.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje.pdf | 52.395 kB

Hydrofluid LT

Hydraulická kvapalina zo skupiny HFC na báze glykolu a vody, určená hlavne pre priemyselné použitie. Zabezpečuje dobrú ochranu proti hrdzaveniu a opotrebeniu. Dobré nízkoteplotné vlastnosti.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (1).pdf | 52.395 kB

Mobil DTE Excel 22, 32, 46, 68, 100

Špeciálne hydraulické oleje najvyššej kvality pre použitie v obrábacích strojoch a všade tam, kde sa predpokladá vzájomná zvýšená kontaminácia hydraulického oleja chladiacou kvapalinou, emulziou alebo vodou. Oleje neobsahujú zinok, sú kompatibilné s väčšinou chladiacich kvapalín, odolné proti tvorbe usadenín. Prísady, ktoré obsahujú výrazne zvyšujú odolnosť proti opotrebovaniu, oxidácii a korózii.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (2).pdf | 52.395 kB

Mobil DTE FM 32, 46, 68

Špeciálne hydraulické oleje určené pre mazanie strojov a hydraulických mechanizmov v oblasti prípravy a spracovania potravín a nápojov. Oleje sú schválené podľa USDA, H1.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (3).pdf | 52.395 kB

Mobil DTE H37

Vysokovýkonný hydraulický olej s ochranou proti opotrebovaniu navrhnutý pre aplikácie, ktoré vyžadujú viskozitu podľa ISO VG 37.

Mobil DTE Oil 11M, 13M, 15M, 16M, 18M, 19M

Oleje totožné so sériou olejov MOBIL DTE Oil 20 ale naviac majú vyšší viskozitný index. Tieto oleje sa môžu použiť ako „viacrozsahové" (multigrade) hydraulické kvapaliny. Prevyšujú požiadavky normy DIN 515 24, časť 3, HLV. Majú dobrú čerpateľnosť pri nízkej teplote.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (4).pdf | 52.395 kB

Mobil DTE Oil 21, 22, 24, 25, 26, 27

Hydraulické oleje zabezpečujúce odolnosť voči opotrebeniu, s obsahom zinočnatej prísady, s vysokou hydrolytickou stabilitou a odlučovaním vody. Oleje majú vyvážený systém antioxidantu a antikoróznej prísady. Prevyšujú požiadavky podľa normy DIN 515 24, časť 2, HLP. Navrhnutý systém základového oleja a prísad zabezpečuje vysokú odolnosť proti starnutiu bez vzniku usadenín a nízku penivosť. Oleje majú veľmi dobrú filtrovateľnosť a zabezpečujú odolnosť proti opotrebeniu aj v prítomnosti vody.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (5).pdf | 52.395 kB

Mobil EAL 224 H

Biologicky odbúrateľný hydraulický olej, zložený z vysokoakostných rastlinných olejov a prísad, ktoré zabezpečujú jeho špecifické vlastnosti. Vyhovuje testom Vickers V-104C, 35VQ25, Denison HF-0 a ďalším.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (6).pdf | 52.395 kB

Mobil EAL Hydraulic Oil

Vysoko kvalitné biologicky rozložiteľné hydraulické oleje s ochranou proti opotrebovaniu. Používa sa v širokom rozsahu mobilnej techniky v stredne náročných prevádzkových podmienkach. Sú schválené RAL Blauer Angel. Spĺňajú ISO 15380.

Mobil EAL Syndraulic 46

Biologicky odbúrateľný syntetický hydraulický olej splňuje alebo prevyšuje požadované testy výrobcov ako sú Sauer - Sundstrend ATI 9101, Rexroth RD 90221/1091 a ďalšie. Spĺňa požiadavky normy DIN 515 24, časť 3, HLV.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (7).pdf | 52.395 kB

Mobil Hydrofluid HFC 46

Ťažkozápalná hydraulická kvapalina na báze glykolu a vody pre baníctvo a iné priemyselné odvetvia. Splňuje 6. Protokol z Luxemburgu, HFC skupiny. Dobré ochranné vlastnosti proti opotrebeniu a proti hrdzaveniu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (8).pdf | 52.395 kB

Mobil Nyvac FR 200D

Mobil Nyvac FR 200 D je mimoriadne vysoko kvalitná ťažkozápalná hydraulická kvapalina typu voda-glykol. Obsahuje dietylén glykol ako hlavný glykolový komponent. Produkt neobsahuje etylénglykol. Mobil Nyvac FR 200D poskytuje vynikajúcu ochranu proti hrdzaveniu a proti korózii v plynnej fáze. V testoch hydraulických čerpadiel preukázal vysokú úroveň ochrany proti opotrebeniu. Vďaka vysokému viskozitnému indexu je Mobil Nyvac FR 200D účinný v širokom rozsahu prevádzkových teplôt. Jeho odolnosť voči peneniu, tekutosť pri nízkych teplotách a stabilita pri skladovaní sú tiež vynikajúce. Ťažkozápalné vlastnosti produktu Mobil Nyvac FR200D vyplývajú z obsahu vody. Aj keď sa kvapalina rozprašuje pri tlaku vyše 200 bar / 3000 psi z dieselovej vstrekovacej trysky do plynového plameňa, nezapáli sa, ani vtedy, keď kvapne na roztavený kov. Obsah vody je dôležitý a musí sa udržiavať na 38%, aby sa zachovali optimálne ťažkozápalné vlastnosti a viskozitné charakteristiky produktu. Nárast viskozity v dôsledku straty vody vyparovaním sa dá ľahko napraviť pridaním deionizovanej vody do produktu. Neodporúča sa jeho použitie v systémoch pracujúcich pri teplotách kvapaliny v nádrži nad 65º C. Mobil Nyvac FR 200D je kompatibilný s upchávkami, tesneniami, hadicami a akumulátormi vyrobenými z materiálov, ktoré sa bežne vyskytujú v hydraulických systémoch, okrem produktov vyrobených z polyuretánu, kože alebo korkových materiálov. Mobil Nyvac FR 200D má schválenie Factory Mutual (FM) ako kvapalina skupiny I HF-C.

Mobil Pyrogard D

Vysokovýkonný hydraulický olej na báze vody navrhnutý pre ohňovzdorné hydraulické systémy na všeobecné priemyselné použitie. Je založený na báze invertnej emulzie olej/voda.

Mobil SHC 524, 526

Úplne syntetické hydraulické kvapaliny pre vysoké tlaky (EP). Splňujú požiadavky výrobcov hydraulických sústav v teplotnom rozmedzí od -40 °C do +120 °C. Dobrá čerpateľnosť pri nízkej teplote, mimoriadne dobré vysokoteplotné výkonové vlastnosti.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (9).pdf | 52.395 kB

Mobilfluid 316M

Špeciálne hydraulické kvapaliny s vysokým viskozitným indexom, odolné voči namáhaniu v strihu, pre široké rozmedzie teplôt a vysoké tlaky.

Pyrotec HFD 46

Ťažkozápalná hydraulická kvapalina bez vody, typu HFD, na báze esteru kyseliny fosforečnej pre používanie v turbínach a ovládacích systémoch turbín, ktoré si vyžadujú nízku penivosť a odolnosť voči starnutiu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Hydraulicke_oleje (10).pdf | 52.395 kB

ENI

ENI Arnica

HVLP DIN 51 524 - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

Hydraulické oleje s EP prísadami, s vysokým viskozitným indexom a s priaznivým viskozitno-teplotným správaním sa. Majú aditíva na ochranu proti opotrebovaniu a dobrú deemulgačnú schopnosť.

ENI Arnica 104 FR

Nehorľavá hydraulická kvapalina v vysokým indexom viskozity a nízkym bodom tuhnutia.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | AGIP_Arnica_104_FR.pdf | 66.437 kB

ENI Arnica A 15

Olej na minerálnej báze s vynikajúcimi vlastnosťami pri nízkych teplotách a s extrémne vysokým viskozitným indexom.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Arnica_A_15.pdf | 38.447 kB

ENI Arnica Extra Plus

HEES VDMA 24568 - ISO VG 46

Biologicky rýchlo odbúrateľný širokorozsahový hydraulický olej na báze úplne nasýtených esterov. Trieda ohrozenia vôd (WGK) 1.

ENI Arnica Extra Plus

HEES VDMA 24568 - ISO VG 46

Biologicky rýchlo odbúrateľný širokorozsahový hydraulický olej na báze úplne nasýtených esterov. Trieda ohrozenia vôd (WGK) 1.

ENI Arnica P

HVLP DIN 51 524 - ISO VG 46, 100

Hydraulické oleje s vysokým indexom viskozity a zvýšenou ochranou proti opotrebeniu, určené špeciálne pre zariadenia firmy Poclain. Sú zafarbené na modro.

ENI Arnica Plus

HEES VDMA 24568 - ISO VG 46

Biologicky rýchlo odbúrateľný širokorozsahový hydraulický olej na báze nasýtených esterov. Trieda ohrozenia vôd (WGK) 1.

ENI Arnica S

HVLP/HEES - ISO VG 22, 32, 46, 68

Biologicky rýchlo odbúrateľný širokorozsahový hydraulický olej na báze syntetických nenasýtených esterov a bezzinkového balíčka aditív pre ekologicky citlivé oblasti. Vyhovuje aj VII. luxemburgskej správe ako ťažko zápalná HFDU kvapalina.

ENI Arnica SX/N 46

Špeciálna, úplne syntetická hydraulická kvapalina s extrémnou teplotou zaťaženia a mimoriadnou oxidačnou stálosťou, určená hlavne na použitie v lisoch keramického priemyslu.

ENI H-Lift

HVLP DIN 51 524 - ISO VG 46, 68 Hydraulické oleje s vysokým indexom viskozity, určené pre hydraulické systémy výťahov. Majú aditíva na ochranu proti korózii a dobrú deemulgačnú schopnosť.

ENI Oso

HLP DIN 51 524 - ISO VG 10 až 150 Vysoko kvalitný EP-hydraulický olej, vynikajúca demulzibilita, znižuje opotrebenie.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Oso.pdf | 78.539 kB

ENI Oso-D

HLPD DIN 51 524 - ISO VG 22, 32, 46, 68

Najlepšie vhodný pre použitie v hydraulických zariadeniach, ktoré pracujú vo vlhkom prostredí. Tieto oleje poskytujú vynikajúcu ochranu proti korózii.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Oso-D.pdf | 67.343 kB

ENI Precis BR Fluid

HLP DIN 51 524 - ISO VG 32, 46, 68

Popol netvoriaca špeciálna hydraulická kvapalina s výrazne zvýšenou ochranou proti opotrebovaniu, na báze minerálneho oleja, vyhovujúca požiadavkám MÜLLER-Weingarten (Bruggerov test).

ENI Precis HLP zfr.

HLP DIN 51 524 - ISO VG 32, 46, 68 Hydraulický olej bez obsahu zinku na báze minerálneho oleja a aditívami proti korózii, starnutiu oleja a opotrebovaniu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Precis_HLP_zfr.pdf | 41.586 kB

ENI Precis HVLP-D

Vysoká čistiaca schopnosťviacúčelový hydraulický olej, dobrá schopnosť absorbcie vody , znižuje opotrebenie, zvlásť vhodný pre mobilné hydraulické zariadenia.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Precis_HVLP-D.pdf | 64.906 kB

ENI Precis System MultiFluid

HVLPD DIN 51 524 - ISO VG 22 až 68

Vysoko zaťažiteľná EP-kvapalina so širokorozsahovým charakterom a s nekonvenčným balíkom aditív, na použitie za najťažších podmienok a pre dlhú životnosť.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Precis_System_Multifluid.pdf | 65.859 kB

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť