Obrábacie kvapaliny

Miešateľné s vodou

ENI Aquamet 210 FG

Polosyntetická kvapalina bez chlóru, bóru, dusitanov, sekundárnych aj aromatických amínov na stredne ťažké operácie trieskového obrábania liatiny, ocelí a nehrdzavejúcich ocelí. Pre tlakové systémy až do 30 bar.

ENI Aquamet 101

Konvenčná biostabilná kvapalina s miernymi EP-prísadami pre stredne ťažké operácie obrábania. Nepení v mäkkej vode a je stabilná v tvrdej vode.

ENI Aquamet 104

Viacúčelová biostabilná emulzia bez triazínových biocídov, aromatických a sekundárnych amínov, vhodná na obrábanie železných kovov, hliníka a jeho zliatin, ako ja farebných kovov.

ENI Aquamet 210

Polosyntetická priehľadná kvapalina neobsahujúca bór, chlór, dusitany ani sekundárne amíny. Vhodná na stredne náročné obrábanie ocelí a liatiny. Môže sa používať aj na obrábanie hliníka, medi a ich zliatin.

ENI Aquamet 210 FF

Kvapalina s vysokým obsahom aditív pre ťažké obrábanie, aj na rezanie závitov a hlboké vŕtanie a pre centrálne mazacie systémy. Vhodná aj pre vysokotlakové systémy. Vysoká výkonnosť na oceliach a hliníku, netvorí fľaky na farebných kovoch.

ENI Aquamet 250 GI

Polosyntetická kvapalina na stredne ťažké rezné operácie na oceliach a železných kovoch a na tvárnenie za tepla valcovaných rúr.

ENI Aquamet 2510 MEP

Univerzálne použiteľná kvapalina s vyberanými EP-prísadami pre stredne ťažké až ťažké obrábacie operácie na oceliach, liatine a ľahkých kovoch. Vďaka vysokej pufrácii má dlhú životnosť a dlohodobo stabilné pH.

ENI Aquamet 260 EP

Polosyntetická biostabilná kvapalina na stredne ťažké a ťažké obrábacie operácie na železných kovoch. Tvorí stabilné emulzie tak v mäkkej, ako aj v tvrdej vode.

ENI Aquamet 4 HS BAF

Univerzálne použiteľná kvapalina pre všetky stredne ťažké a ťažké operácie obrábania na liatine, oceliach a farebných kovoch, obzvlášť na hliníku v jedntlivých strojoch, v obrábacích centrách a v centrálnych systémoch.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_4_HS_BAF.pdf | 44.213 kB

ENI Aquamet 500 FG

Polosyntetická biostabilná kvapalina pre stredne ťažké a ťažké aplikácie v jednotlivých strojoch, obrábacích centrách a v centrálnych systémoch. Vysoká oplachovacia schopnosť zaručuje excelentnú výkonnosť pri brúsení. Používa sa na obrábanie železných kovov a hliníka, je vhodná na obrábanie liatiny.

ENI Aquamet 700 EP

Viacúčelová kvapalina, neobsahujúca baktericídy, amíny, bór, ani chlór, s vysokým obsahom mazivostných a EP-aditív. Má najvyššiu výkonnosť nielen pre železné materiály, ale aj pre hliník, meď a ich zliatiny. Má nízku penivosť aj vo vysokotlakových systémoch a pri veľkých rezných rýchlostiach.

ENI Aquamet 700 Extreme

Kvapalina bez obsahu formaldehydových biocídov, amínov a bóru. Má zvýšený obsah mazivostných a EP-prísad, vďaka čomu má zvýšenú výkonnosť pre železné kovy a hliník. Pre jednotlivé stroje a centrálne systémy.Nie je vhodná na obrábanie liatiny.

ENI Aquamet 700 HP

Biostabilná kvapalina s najvyššou výkonnosťou pre obrábanie železných kovov, hliníka a zliatin medi. Vhodná aj pre vysokotlakové systémy obrábacích strojov.

ENI Aquamet 85

Polosyntetická kvapalina s najvyššou výkonnosťou pre stredne ťažké až ťažké operácie na železných kovoch, liatine a hliníku v jednotlivých strojoch, obrábacích centrách a v centrálnych systémoch. Neobsahuje triazínové biocídy, sekundárne amíny, ani chlór.

ENI Aquamet AL

Kvapalina obsahujúca minerálny olej vyvinutá hlavne na sériové obrábanie ťažko obrábateľných zliatin hliníka, ale použiteľná aj pre stredne ťažké a ťažké obrábanie ocelí a liatiny. Má veľmi nízku penivosť, a preto je dobre vhodná aj pre veľmi mäkkú vodu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_AL.pdf | 39.904 kB

ENI Aquamet AMS

Univerzálne použiteľná kvapalina pre stredne ťažké a ťažké obrábacie operácie na oceliach, liatine a kovoch. Vďaka vysokej pufrácii dosahuje dlhú životnosť a dlhodobo stabilné pH. Optimálne riešenie pre obrábanie pomolybdénovaných ocelí.

ENI Aquamet BAG

Univerzálna kvapalina pre všetky stredne ťažké obrábacie operácie na oceliach, železných kovoch, hliníku a liatine.

ENI Aquamet BAG-S

Univerzálna kvapalina pre všetky stredne ťažké a ťažké obrábacie operácie na hliníku, oceliach, železných kovoch a liatine. Má špeciálne aditíva na zlepšenie mazacieho účinku, aj v mäkkej vode.

ENI Aquamet GG

Obrábacia kvapalina bez obsahu amínov a kyseliny boritej, so špeciálnymi prísadami, obzvlášť vhodná pre obrábanie sférickej liatiny, so širokým rozsahom použitia pre ľahké až stredne ťažké trieskové obrábanie všetkých materiálov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_GG.pdf | 43.688 kB

ENI Aquamet KSB

Kvapalina pre všetky stredne ťažké obrábacie operácie na oceliach , železných kovoch, neželezných kovoch a plastoch. Používa sa na výrobu brúsnych emulzií s vypieracou aktivitou a s veľmi dobrou pH stabilitou. Výborne vhodná na obrábanie plastov a liatiny.

ENI Aquamet LAK E

Chladiaca kvapalina s nízkou penivosťou a s vybranými EP-prísadami, pre všetky stredne ťažké operácie obrábania hliníku, ocelí a liatiny, rovnako ako aj farebných kovov. Neobsahuje aminy, ani bór.

ENI Aquamet LAK M

Chladiaca kvapalina s nízkou penivosťou a s vybranými EP-prísadami, pre všetky stredne ťažké operácie obrábania hliníku, ocelí a liatiny, rovnako ako aj farebných kovov. Neobsahuje aminy, ani bór.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_LAK_M.pdf | 41.069 kB

ENI Aquamet LCZ

Univerzálne použiteľná kvapalina pre stredne ťažké až ťažké obrábacie operácie na oceliach, liatine a ľahkých kovoch. Okrem minerálneho oleja obsahuje syntetický esterový olej a má zlepšenú oplachovaciu schopnosť.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_LCZ.pdf | 41.214 kB

ENI Aquamet MY BF

Chladiaca kvapalina s nízkou penivosťou a s vybranými EP-prísadami, pre všetky stredne ťažké operácie obrábania hliníku, ocelí a liatiny, rovnako ako aj farebných kovov. Neobsahuje aminy, ani bór.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_MY_BF.pdf | 40.792 kB

ENI Aquamet MY BU

Univerzálne použiteľná kvapalina pre bežné obrábacie operácie na oceliach, farebných a ľahkých kovoch. Extrémne nízka penivosť, vysoká biostabilita.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_MY_BU.pdf | 43.672 kB

ENI Aquamet TOP EP OM

Univerzálne použiteľná málo penivá kvapalina s vyberanými EP-prísadami pre stredne ťažké až ťažké obrábacie operácie na oceliach, liatine a ľahkých kovoch. Vďaka vysokej pufrácii dosahuje dlhú životnosť a dlhodobo stabilné pH.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_TOP_EP_OM.pdf | 40.98 kB

ENI Aquamet WW

Univerzálne použiteľná kvapalina pre stredne ťažké a ťažké obrábacie operácie na oceliach, liatine a ľahkých kovoch. Vhodná pre mäkkú vodu. Má vynikajúcu stabilitu pH.

ENI Ulex 100

Univerzálne použiteľná kvapalina bez obsahu kyseliny boritej a amínov na báze minerálneho oleja so špeciálnymi prísadami proti napadnutiu baktériami.

Mazanie minimálnym objemom

ENI MetalCut MMS 001

Nemiešateľný s vodou

Môže sa používať všade tam, kde sú zmysluplné alebo nevyhnutné nízkoviskózne oleje na brúsenie, honovanie, lapovanie, vysekávanie, dierovanie, tvárnenie, ako aj pre iné obrábacie operácie.

ENI MetalCut S 3000

Nemiešateľný s vodou

Rezný olej. Je vhodný pre ľahké tvárniace operácie. Po obrábaní zanecháva tenký olejový film.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_S_3000.pdf | 65.203 kB

Na brúsenie

ENI MetalCut S 3045ENI FSM 12, 22

Nemiešateľné s vodou

Oleje na brúsenie na minerálnej báze v kombinácii s vyberanými aditívami, ktoré zabezpečujú elimináciu tvorby olejovej hmly, dymu, zápachu a prispievajú k lepšej oplachovacej schopnosti. Používajú sa na brúsenie medi a jej zliatín, napr. bronzu ale aj hliníka a jeho zliatin. FSM 12 sa viac používa na brúsenie hliníka, FSM 22 na brúsenie bronzu a mosadze.

ENI MetalGrind S 10 CBN

Nemiešateľný s vodou

S týmto produktom sa dajú bez problémov zvládnuť najťažšie operácie brúsenia, ako napr. zápichové brúsenie, brúsenie drážok, tvarové brúsenie, rovinné brúsenie, vysokorýchlostné brúsenie a obvodové brúsenie neželezných kovov, oceľových materiálov a HSS(rýchlorezných ocelí).

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalGrind_S_10_CBN.pdf | 44.095 kB

ENI MetalGrind S 15 UNI

Nemiešateľný s vodou

Brúsny olej, používa sa na brúsenie drážok s špirálových vrtákoch a závitníkoch, ako aj na výrobu kovových pílových kotúčov metódou kyvadlového brúsenia.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalGrind_S_15_UNI.pdf | 44.179 kB

ENI MetalGrind S 5 HM

Nemiešateľný s vodou

Brúsny olej vysokej čistoty, s nízkou tvorbou olejovej hmly, určení na brúsenie ocelí , liatiny a tvrdokovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalGrind_S_5_HM.pdf | 43.215 kB

Na elektroerozívne obrábanie

ENI Lamium 14

Nemiešateľný s vodou

Inhibovaný minerálny produkt na univerzálne použitie ako olej na iskrové erozívne obrábanie. Odporúča sa pre uberacie elektroerozívne stroje, ako aj univerzálny produkt . Vhodný aj ako honovací a valcovací olej.

Na tvárnenie

ENI Alnus 134A

Nemiešateľný s vodou

Špeciálna kvapalina, vyvinutá výslovne na menej náročné lisovanie hliníkových súčiastok v strojárenstve. Dielce sa po lisovaní vložia do pece, kde dôjde k chemickému rozkladu ENI Alnus 134A a už ich nie je potrebné odmasťovať. Používa sa napr. na výrobu rámov, televíznych obrazoviek a hlavne na výrobu článkovaných telies chladiacich kompresorov, ktoré pracujú s chladivom R 134A.

ENI Alnus 136

Nemiešateľný s vodou

Tvárniaci olej pre operácie hlbokého ťahania na vysoko legovaných oceliach pri pomalých rýchlostiach.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Alnus_136.pdf | 39.45 kB

ENI Alnus SSC 608

Nemiešateľný s vodou

Tvárniaci olej pre operácie lisovania a hlbokého ťahania uhlíkatých ocelí, ako aj nehrdzavecúcich oceľových plechov, je použiteľný pre valcovanie oceľových rúr za studena v pútnických valcovniach.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Alnus_SSC_608.pdf | 39.647 kB

ENI Alnus SSC 616-L

Mazivo na operácie lisovania, hlbokého ťahania a vysekávania, používa sa nezriedené alebo po zmiešaní s vodou.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Alnus_SSC_616-L.pdf | 39.851 kB

ENI Alnus SSC 636

Nemiešateľný s vodou Tvárniace mazivo pre operácie hlbokého ťahania na nehrdzavejúcich oceľových tyčiach, profiloch a rúrach, na lisovanie vysoko legovaných oceľových plechov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Alnus_SSC_636.pdf | 39.589 kB

ENI Lemma PF 610, 612

Nemiešateľné s vodou

Chlórované tvárniace oleje na operácie hlbokého ťahania, lisovania pretláčaním a vysekávaním, najmä u ťažko tvárniteľných materiálov. ENI Lemma PF 610 sa používa prednostne na automatové tvárnenie, ENI Lemma PF 612 na tvárnenie hrubších húževnatých materiálov.

ENI MetalDraw 461

Tvárniace mazivo s polárnymi prísadami a s EP-aditívami, ktoré sa používajú prednostne na operácie ťahania rôznych materiálov. Produkt sa aplikuje nezriedený alebo po zriedení vodou.

ENI MetalPress FP 200 FT

Nemiešateľný s vodou Tvárniace mazivo s polárnymi prísadami a s EP-aditívami. Používa sa na presné strihanie ocelí. Je len čiastočne vhodné na tvárnenie farebných kovov, dielce by sa mali po zhotovení oprať.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalPress_FP_200_FT.pdf | 40.391 kB

ENI MetalPress FP 70 AE

Nemiešateľný s vodou

Používa sa na lisovanie pretláčaním a hlboké ťahanie oceľových plechov, pre ťažké tvárniace prosesy. Nie je vhodné na tvárnenie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalPress_FP_70_AE.pdf | 39.869 kB

ENI MetalPress ST 300 EP

Nemiešateľný s vodou

Tvárniace mazivo s polárnymi prísadami a EP-aditívami. Prednostne sa používa na pretláčanie, rozširovanie, zužovanie a ťahanie vysoko legovaných a ťažko tvárniteľných ocelí. Nie je vhodné na tvárnenie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalPress_ST_300_EP.pdf | 40.379 kB

ENI MetalPress WME

S vodou miešateľná tvárniaca kvapalina s polárnymi prísadami a s EP-aditívami. Používa sa na rezanie, vysekávanie a ťahanie plechov do hrúbky 2 mm, obzvlášť vhodná pre materály obsahujúce meď.

ENI MetalStanz 3 M

Nemiešateľný s vodou

Tvárniace mazivo na ťahanie a vysekávanie, na tvárnenie tenkých plechov z hliníka, jeho zliatin a farebných kovov, ale aj pre železné materiály s malou hrúbkou. Zanecháva olejový, sotva pozorovateľný mazací film.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalStanz_3_M.pdf | 40.339 kB

ENI MetalStanz 4 EP

Nemiešateľný s vodou Tvárniace mazivo na vysekávanie a ťahanie, na báze minerálneho oleja, obsahuje účinné látky na zvýšenie výkonnosti.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalStanz_4_EP.pdf | 39.592 kB

ENI MetalStanz 80 HEP

Nemiešateľný s vodou

Veľmi výdatný tvárniaci olej na minerálnej báze, obsahuje polárne aditíva. Používa sa prednostne ako olej na ťahanie a vysekávanie železných materiálov, použiteľný tiež na lisovanie a presné strihanie. Čiastočne vhodný pre tvárnenie farebných kovov.

ENI MetalStanz ST 120 AE

Nemiešateľný s vodou

Tvárniace mazivo používané ako olej na hlboké ťahanie, lisovanie pretláčaním a na presné strihanie železných materiálov, použiteľný aj pre vysoko pevné chrómniklové ocele. Nie je vhodný na tvárnenie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Metalstanz_ST_120_AE.pdf | 39.229 kB

ENI MetalStanz ST 130 CL

Nemiešateľný s vodou

Chlór obsahujúce, s vodou nemiešateľné mazivo na hlboké ťahanie a presné strihanie s vysoko účinnými EP-aditívami. Používa sa na presné strihanie plechov hrúbky až do 15 mm ako aj jednoduchých uhlíkatých ocelí, aj pre farebné kovy.

Honovacie a kaliace

ENI Aster L

Nemiešateľný s vodou

Kovoobrábací olej vhodný na honovanie a lapovanie železných kovov. Je vhodný na automatové obrábanie ocelí, hliníka a farebných kovov.

ENI MetalHon H 10 EP B

Nemiešateľný s vodou

Vysoko aditivovaný honovací olej bez obsahu zinku, na báze minerálnych olejov s nízkym obsahom aromátov, s aditívami, špecifickými pre tento produkt, na dosiahnutie minoriadne vysokej kvality povrchu pri honovaní s dlhým zdvihom, vhodný pre sírené aj pre nesírené honovacie kamene, špeciálne koncipovaný pre honovaciu metódu Sunnen.

ENI OPL 5

Nemiešateľný s vodou

Kovoobrábací olej na báze minerálneho oleja vhodný na lapovanie, honovanie a brúsenie najnovšej technológie. Okrem toho sa môže použiť ako nízkoviskózny vretenový olej.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_OPL_5.pdf | 39.73 kB

ENI Simblum

Nemiešateľný s vodou Rad kaliacich olejov s rôznymi ochladzovacími charakteristikami, od miernej až po veľmi strmú. K dispozícii sú aj varianty olejov s pridanými emulgátormi, vypierateľné vodou.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Simblum.pdf | 43.239 kB

Multifunkčné

ENI Aquamet 46

Miešateľný s vodou

Olej na riešenie problémov v mieste rezu pri obrábaní kovov. Produkt je tiež možné použiť v obrábacom stroji ako hydraulický, prevodový a mazací olej.

ENI Aquamet Evolution Basic

Miešateľný s vodou

Multifunkčné aditívum systémov Evolution na dosiahnutie odolnosti proti mikroorganizmom a ochrany proti korózii. Zlepšuje fyzikálnu stabilitu a schopnosť vemulgovania multifunkčných dvojzložkových systémov.

Pre obehové systémy

ENI Additiv PT

Miešateľný s vodou

Produkt sa používa nezriedený na zlepšenie oplachovacieho a čistiaceho účinku vodných systémov obrábacích emulzií a čistiacich roztokov. je zmiešateľný s vodou a akomkoľvek pomere.

ENI Antifoam CAS

Miešateľný s vodou Odpeňovač pre chladiace kvapaliny pri mäkkej vode, resp. pri poklese koncentrácie vápnika, na dosiahnutie vyššej celkovej tvrdosti.

ENI Antifoam SF

Miešateľný s vodou

Bezsilikónový odpeňovač pre s vodou zmiešané obrábacie kvapaliny. Na dosiahnutie lepšej distribúcie v emulzii a s tým spojeného rýchlejšieho účinku sa odporúča predriedenie emulziou alebo vodou. Použiteľný aj pre rezné oleje nemiešateľné s vodou.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Antifoam_SF.pdf | 43.213 kB

ENI Antifoam SH 2

Bezsilikónový odpeňovač pre chladiace kvapaliny miešateľné s vodou.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Antifoam_SH_2.pdf | 40.77 kB

ENI Aquamet FK 05

Miešateľný s vodou

Fungicíd pre konvenčné a polosyntetické emulzie, účinný proti širokému spektru húb, pliesní a rias. Nemení vlastnosti emulzií ohľadom ich stability a ochrany proti korózií.

ENI Aquamet AD 59

Miešateľný s vodou

Zmäkčovač tvrdej vody, používanej na prípravu emulzií. Vyvarovať sa jeho pridávaniu do už pripravenej emulzie.

ENI Aquamet AF

Miešateľný s vodou

Odpeňovač silikónového typu. Odporúča sa pred použitím ho predriediť vodou alebo emulziou.

ENI Aquamet AF CA

Miešateľný s vodou

Odpeňovač, spôsobujúci zvýšenie tvrdosti emulzie, resp. roztoku. Má účinnosť porovnateľnú so silikónovými odpeňovačmi.

ENI Aquamet AK 02

Miešateľný s vodou

Širokospektrálny baktericíd, mimoriadne účinný v nízkych koncentráciach na zabránenie rastu baktérií, prítomných v s vodou zmiešaných obrábacích kvapalinách. Je kompatibilný s emulziami a nemení ich vlastnosti ako sú stabilita a ochrana proti korózii.

ENI Aquamet CL 33

Miešateľný s vodou

Systémový čistič , koncentrát kvapaliny na čistenie potrubí a nárdží od olejových zvyškov a kalov, ako aj na ich sterilizáciu. Spoľahlivo usmrcuje kolónie baktérií, húb, pliesní a kvasiniek.

ENI Inhibitor CC

Miešateľný s vodou

Produkt účinne bráni rozpúšťaniu nebezpečných kovov do vodných médií.

ENI Inhibitor Plus

Miešateľný s vodou

Na zvýšenie pH s vodou zmiešavaných vodných systémov obrábacích kvapalín. Použitie tohto produktu pôsobí stabilizujúco na systém obrábacej kvapaliny.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Inhibitor_Plus.pdf | 39.26 kB

Bodecid System Cleaner

Miešateľný s vodou
Nízkopenivý systémový čistič pre obehové systémy obrábacích kvapalín.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Bodecid_System_Cleaner.pdf | 66.256 kB

S&M Grotan F 15

Miešateľný s vodou

Vysokoúčinný fungicíd s vyrovnaným spektrom účinnosti.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | Grotan_F_15.pdf | 117.334 kB

S&M Grotan OD

Miešateľný s vodou

Širokospektrálny biocíd s dobrým okamžitým účinkom a s dlhotrvajúcou ochranou.

Nemiešateľné s vodou

ENI Aster MM/E

Nemiešateľný s vodou

Bezchlórový rezný olej s nízkou tvorbou olejovej hmly na báze minerálneho oleja.

ENI Aster MP

Nemiešateľný s vodou

Kovoobrábací olej s nízkou tvorbou olejovej hmly na báze minerálneho oleja, použiteľný ako rezný ale tiež mazací a hydraulický olej.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aster_MP.pdf | 39.399 kB

ENI Aster S

Nemiešateľný s vodou Rezný olej na obrábanie vysoko legovaných ocelí, vhodný aj pre náročné operácie ako sú rezanie závitov, presné strihanie, preťahovanie atď.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aster_S.pdf | 42.144 kB

ENI Aster TA/E

Nemiešateľný s vodou

Vysokovýkonný rezný olej s nízkou tvorbou olejovej hmly, na báze minerálneho oleja, s veľmi dobrou oplachovacou schopnosťou, vhodný pre obrábanie legovaných ocelí a farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aster_TA_E.pdf | 39.646 kB

ENI Aster TG

Nemiešateľný s vodou

Vysokovýkonný rezný olej na minerálnej báze s veľmi dobrou oplachovacou schopnosťou vhodný na obrábanie vysoko legovaných ocelí.

ENI Fresia FP

Nemiešateľný s vodou

Nízkoviskózny, bezchlórový olej na hlboké vŕtanie stredne ťažko a ťažko obrobiteľných ocelí a liatiny.

ENI Fresia MM

Nemiešateľný s vodou

Rezný olej na obrábanie ľahšie obrábateľných materiálov, ako napr. automatové sústruženie drobných dielcov, rezanie závitov tvarovým nožom, výroba závitov valcovaním a preťahovanie ocelí a pevnejšej liatiny.

ENI Fresia MP

Nemiešateľný s vodou

Multifunkčný olej na obrábanie ľahšie a stredne ťažko obrábateľných materiálov. Používa sa aj na mazanie klzných dráh obrábacích strojov a ako hydraulický olej vo viskozitnej triede ISO VG 32.

ENI MetalCut 10, 22, 32, 46 UNI

Nemiešateľné s vodou

Bezchlórové rezné oleje s nízkou tvorbou olejovej hmly, vyrobené na báze minerálneho oleja. Majú veľmi dobrý oplachovací účinok, neutrálny zápach, vhodné pre stredne ťažké obrábanie, ako aj pre operácie brúsenia ocelí, hliníka a farebných kovov.

ENI MetalCut 10 RTS

Nemiešateľný s vodou

Olej sa používa pri výrobe závitov, ozubení a v hlbokom vŕtaní ako aj v ďaľších ťažkých obrábacích postupoch. Nie je vhodný na obrábanie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_10_RTS.pdf | 43.008 kB

ENI MetalCut 10 TB

Nemiešateľný s vodou, ISO VG 22

Nízkoviskózny, aditivovaný, vysokovýkonný rezný olej na minerálnej báze s aditívami, špecifickými pre tento produkt, vhodný na hlboké vŕtanie, preťahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábateľných materiálov. Nie je vhodný na obrábanie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_10_TB.pdf | 43.238 kB

ENI MetalCut 15 MG

Nemiešateľný s vodou

Rezný olej na báze vysoko hodnotných základových olejov, používa sa na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, hlboké vŕtanie, brúsenie a honovanie farebných a ľahkých kovov, šedej liatiny, ako aj bežných automatových a konštrukčných ocelí, vhodný hlavne ne obrábanie horčíka.

ENI MetalCut 20 TAE

Nemiešateľný s vodou

Rezný olej na univerzálne použitie pri obrábaní kovov, na dosiahnutie vysokej kvality povrchu u ocelínapr. pre vysoko legované nástrojové a ložiskové ocele, cementačné ocele, ako aj pre oceľoliatinu a neželezné kovy.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_20_TAE.pdf | 39.429 kB

ENI MetalCut 22 TB

Nemiešateľný s vodou

Nízkoviskózny, aditivovaný, vysokovýkonný rezný olej na hydrokrakovej báze, s aditívami, špecifickými pre tento produkt, vhodný hlavne na hlboké vŕtanie, preťahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábateľných materiálov. Nie je vhodný na obrábanie farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_22_TB.pdf | 43.131 kB

ENI MetalCut 32 UNI Plus

Nemiešateľný s vodou

Olej vhodný pre stredne ťažké trieskové obrábanie, ako aj pre operácie brúsenia ocelí, hliníka a farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_32_UNI_Plus.pdf | 40.82 kB

ENI MetalCut 5 RTS

Nemiešateľný s vodou

Olej sa používa pri rezaní závitov, výrobe ozubení, hlbokom vŕtaní a ďalších ťažkých obrábacích postupoch.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_5_RTS.pdf | 43.092 kB

ENI MetalCut EP 1510 A

Nemiešateľný s vodou

Aditivovaný vysokovýkonný rezný olej na báze hydrokrakových olejov s aditívami, špecifickými pre tento produkt. Vhodný na hlboké vŕtanie, preťahovanie a frézovanie ťažko a najťažšie obrábateľných materiálov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_MetalCut_EP_1510_A.pdf | 43.647 kB

Syntetické

ENI Aquamet OSL

Miešateľný s vodou

Používa sa hlavne na brúsenie liatiny / oceľoliatiny, cementačných a zušľachtených ocelí, automatových ocelí a farebných kovov.

ENI Aquamet SBF

Miešateľný s vodou

Kvapalina pre všetky stredne ťažké a ťažké operácie brúsenia ocelí a liatiny, ale aj pre hrubé obrábanie na sústružníckych automatoch.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_SBF.pdf | 43.91 kB

ENI Aquamet SBH

Miešateľný s vodou

Obrábacia kvapalina pre všetky stredne ťažké a ťažké operácie brúsenia na oceliach, liatine a neželezných kovoch.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_SBH.pdf | 43.803 kB

ENI Aquamet SGM

Miešateľný s vodou

Používa sa hlavne na brúsenie liatiny / oceľoliatiny, cementačných a zušľachtených ocelí, automatových ocelí a farebných kovov.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_SGM.pdf | 43.776 kB

ENI Aquamet SHM A

Miešateľný s vodou

Kvapalina pre stredne ťažké a ťažké operácie brúsenia na oceliach a liatine, obzvlášť vhodná pre tvrdokovy, pretože je inhibovaná proti rozpúšťaniu kobaltu.

Prílohy k stiahnutiu

PDF | ENI_Aquamet_SHM_A.pdf | 41.499 kB

Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť